1910

In de loop van de tijd vonden aan beide gebouwen verscheidene veranderingen plaats. De meest in het oog springende toevoeging aan het Nieuw Sint Anthony Gasthuis was de Julianavleugel in 1910. Minder zichtbaar, maar even belangrijk, waren de voortdurende interne moderniseringen.