2010

Om aan de vraag naar kwalitatief hoogwaardige huisvesting te kunnen voldoen, werd in 2010 besloten het Gasthuis te renoveren en uit te breiden. Het Sint Anthoon had in de loop der tijd alle panden in het blok tussen de Grote  Kerkstraat, Wijde Gasthuissteeg, Perkswaltje en Pijlsteeg verworven. Het transformeerde de verpauperde huizen aan de Grote Kerkstraat en de Pijlsteeg tot comfortabele levensloopbestendige individuele woonhuizen. Deze verlenen een van de mooiste straten van Leeuwarden extra glans. Ook de woningen aan het Perkswaltje die het Gasthuis aan het eind van de negentiende eeuw had laten bouwen, werden gemoderniseerd en van huisliften voorzien. Veelomvattend was ook de renovatie en uitbreiding van het Nieuw Sint Anthoon. De historische uitstraling van het gebouw kon daarbij versterkt worden.