Het Sint Anthony Gasthuis vervult al zo’n zeshonderd jaar een essentiële rol in de Leeuwarder samenleving.

Lang verschafte het bejaarden en hulpbehoevenden naast huisvesting ook voeding en verzorging. Tegenwoordig is het verhuren van appartementen en woonhuizen aan senioren de belangrijkste taak. Deze zijn gevestigd in een uniek complex historische panden die tot de monumentale highlights van de binnenstad behoren. Ook de zorg voor dit historisch erfgoed ziet het Gasthuis als een opdracht.

Naast deze kerntaken geeft het Gasthuisfonds financiële ondersteuning aan tal van culturele, wetenschappelijke en sociaal-maatschappelijke projecten.
Dit alles is mede mogelijk dankzij de opbrengsten van de bezittingen van het Gasthuis. Deze bestaan hoofdzakelijk uit agrarisch onroerend goed dat vermogende particulieren het ooit schonken.