Contact

Bestuur en de administratie

Bestuurshuis Sint Anthony Gasthuis
Grote Kerkstraat 39
8911 EA Leeuwarden

tel. 058-2124212
e-mail bestuur@sintanthoon.nl

 

Manager van het Gasthuis

Schoenmakersperk 1
8911 EG Leeuwarden

tel. 058-2124213
e-mail gasthuismanager@sintanthoon.nl