Dienstverlening

In het Sint Anthoon woont u zelfstandig, maar deskundige medewerkers van het Gasthuis staan klaar om u met raad en daad bij te staan.

Er is altijd een woonservicemedewerker aanwezig die u in geval van nood kunt oproepen door middel van het alarmeringsysteem.

Dat geeft een vertrouwd en veilig gevoel, maar daarnaast kunt u ook op andere vormen van dienstverlening rekenen.

De manager van het Gasthuis is het aanspreekpunt voor de bewoners. Zij zorgt er samen met de andere medewerkers voor dat u zich snel thuis voelt in het Sint Anthony Gasthuis en dat u precies die ondersteuning krijgt die voor u van belang is.

De zorgcoördinator kan, samen met de woonservicemedewerkers, u helpen uw weg te vinden in de wereld van zorgvoorzieningen voor ouderen.

De huismeester zal u op uw verzoek helpen bij allerlei klusjes en het verrichten van kleine reparaties.

De tuinbaas zorgt ervoor dat de tuin een aantrekkelijke plek is in uw woonomgeving.

Naast de inzet van onze medewerkers, kunt u gebruik maken van betaalde dienstverlening door anderen: de kapper, de fysiotherapeut en van iemand die uw was verzorgt.

Geïndiceerde thuiszorg

Wanneer u op grond van een indicatie recht heeft op thuiszorg, dan kunnen wij  dat voor u regelen. In veel gevallen kunnen onze woonservicemedewerkers deze zorg verlenen, want zij zijn daarvoor gekwalificeerd. Het Gasthuis heeft daartoe een overeenkomst afgesloten met thuiszorgorganisatie Thuiszorg Het Friese Land. U bent natuurlijk geheel vrij een eigen keus te maken en de thuiszorg af te nemen van een andere organisatie.

De zorgcoördinator coördineert desgewenst de benodigde zorg en onderhoudt contact met (para)medische professionals. Ook helpt zij u in voorkomende gevallen met de aanvraag van hulpmiddelen en het bestellen van medicijnen.

Servicekosten

Het voorschot voor de maandelijkse servicekosten bedraagt per woning €120 (prijspeil 2019).

Hiermee worden onder meer de kosten gedekt voor het gebruik van de algemene ruimten, de inzet van de huismeester, glasbewassing aan de buitenzijde en administratiekosten.

Nutsvoorzieningen

U betaalt gas, water en elektriciteit voor uw eigen gebruik. Een groot deel van de bewoners in de appartementen betaalt een maandelijks voorschot aan Sint Anthoon. Later wordt het werkelijke verbruik op basis van uw eigen meter afgerekend.

De bewoners van de huizen kiezen zelf een nutsbedrijf en sluiten daarmee een eigen overeenkomst.

Voor de wifi-, telefoon- en tv-aansluiting in de huizen en appartementen kiest u zelf een leverancier en u draagt zelf zorg voor de aansluiting en afrekening.