Voor de meeste mensen die Leeuwarden kennen heeft de naam Sint Anthony Gasthuis alleen betrekking op een tweetal grote monumentale panden in de binnenstad. Wat ze niet weten is dat het ook de naam is van een al eeuwen bestaande organisatie die onder andere deze gebouwen heeft gerealiseerd.

Fonds

Het Gasthuis is meer dan een gasthuis. Het biedt niet alleen huisvesting aan ouderen, maar ondersteunt met het Sint Anthony Gasthuis Fonds tal van culturele, wetenschappelijke en sociaal-maatschappelijke projecten. Overeenkomstig de doelstelling stimuleert dit Fonds met financiële bijdragen bijzondere initiatieven in Fryslân en met name in de stad Leeuwarden.

Organisatie

De activiteiten en taken van het Sint Anthony Gasthuis zijn ondergebracht in een stichting.

Pachters

Al sinds de oprichting is het werk van het Gasthuis alleen mogelijk dankzij het rendement van de bezittingen van het Sint Anthoon.

Geschiedenis

Al in de middeleeuwen – nog voor Leeuwarden aan de bouw van de Oldehove begon – bood het Sint Anthony Gasthuis onderdak aan ouderen. Het  was toen een instelling voor proveniers. Rijken betaalden een inkoopsom en verzekerden zich daarmee van een levenslange huisvesting en voeding en van verpleging als ze ziek werden.

Vacatures

Hospitality medewerker (slaapdienst)