1864

Tegen het midden van de negentiende eeuw was alle beschikbare ruimte aan de zuidkant van de grote Kerkstraat opgebruikt. Toch steeg de vraag naar huisvesting van ouderen: plaats voor uitbreiding werd achter de bebouwing van de Grote Kerkstraat noordzijde gevonden. Het Nieuw Sint Anthony Gasthuis dat daar verrees was geen hofje, maar een instituut voor collectief wonen. Het voldeed bij de opening in 1864 aan de modernste inzichten voor institutionele ouderenzorg.