1980

Het Sint Anthony Gasthuis beperkte zich vanaf de jaren 1980 tot de exploitatie van appartementen voor zelfstandig wonende senioren. Het Oud Sint Anthoon werd verkocht en het Nieuw Sint Anthony Gasthuis verbouwd tot een complex seniorenappartementen met diverse gemeenschappelijke voorzieningen.