Renovatie Gasthuis

Woensdag 13 februari 2013 heeft het bestuur van het Sint Anthony Gasthuis zijn plannen gepresenteerd voor de renovatie van en nieuwbouw bij het huidige Gasthuis en voor de verbouwing van de panden in de Grote Kerkstraat en de Pijlsteeg, die deel uitmaken van het zogenoemde Carré: de huizen in het vierkant Grote Kerkstraat, Pijlsteeg, Perkswaltje en Wijde Gasthuissteeg. In deze panden was onder meer de sauna Westenberg gevestigd. De plannen zijn ’s middags gepresenteerd aan de huidige bewoners en het personeel van het Gasthuis en ’s avonds aan een delegatie uit de gemeenteraad en het college van B&W.

Omdat het bestuur zich enkele jaren geleden realiseerde dat de huidige appartementen in het Gasthuisgebouw op termijn niet meer in de behoeften van ouderen – de doelgroep van het Gasthuis – zouden voorzien, heeft het opdracht gegeven aan bureau INBO om die behoeften te inventariseren en in kaart te brengen. Bij dit onderzoek zijn onder meer de huidige bewoners, personeel en potentiële toekomstige bewoners betrokken. De uitkomsten hebben geleid tot de opdracht aan architectenbureau Jelle de Jong te Lemmer om een ontwerp te maken dat aan deze behoeften tegemoetkomt. Het voorlopige ontwerp voorziet in een iets kleiner aantal appartementen dan het Gasthuis nu bevat, die echter wel gemiddeld ruim een derde meer oppervlak hebben, veelal twee slaapkamers, een verbeterde daglichttoetreding, zicht op de tuin en modern comfort. Daarnaast is het plan om op de hoek van de Groeneweg en het Schoenmakersperk een nieuw hoekgebouw te plaatsen, waarin zich op de begane grond gemeenschappelijke ruimtes bevinden, op de verdieping appartementen en ondergronds een tweelaagse parkeergarage met plaats voor ongeveer 45 auto’s. De antieke voormalige hoofdpoort van Sint Anthony Gasthuis, die in de Julianavleugel aan het Schoenmakersperk is aangebracht, zal de nieuwe hoofdingang van het complex worden. De renovatie zal gefaseerd worden uitgevoerd, waardoor de bewoners tijdens die periode in het Gasthuis kunnen blijven wonen.

De bebouwing van het Carré is in de afgelopen jaren door het Sint Anthony Gasthuis geheel in eigendom verworven. Voor dit gebied wordt een plan ontworpen door Adema Architecten te Dokkum. De bestaande, vaak in slechte staat verkerende gebouwen zullen worden gerenoveerd tot ruime en comfortabele levensloopbestendige woningen, met behoud van het beschermde stadsgezicht. Aan de achterzijde zullen bijgebouwen, zoals die van de voormalige sauna, worden gesloopt. Een aantal woningen wordt geschikt gemaakt om er kleinschalige activiteiten in mogelijk te maken zoals bijvoorbeeld een hobbyruimte of atelier. Dit zal de leefbaarheid van het gebied, met name in de Grote Kerkstraat, ten goede komen. Een enkel pand dat minder geschikt is voor kwalitatief goede bewoning zal geschikt gemaakt worden voor gemeenschappelijk gebruik van de bewoners. Deze plannen zijn nog niet in detail uitgewerkt.

De beide plannen worden verbonden door het binnengebied, waarvan de huidige tuin van het Sint Anthony Gasthuis een groot deel uitmaakt. De bedoeling is om het gebied tot één geheel samen te voegen, waardoor in de binnenstad van Leeuwarden een groene long ontstaat, die overdag vrij toegankelijk is. Daartoe is de hulp ingeroepen van de tuinontwerper Nico Kloppenborg uit Mantgum, die het Sint Anthony Gasthuis al jaren adviseert. Zijn plan betrekt ook het Perkswaltje en het zogeheten ketelhuis in een tuingebied, waarin tevens het oude tracé van een vroegere waterloop herkenbaar zal blijven.
Het bestuur beseft dat de tuin voor alle bewoners en bezoekers van de binnenstad van grote waarde is en daarom blijven het Perkwaltje en de Gasthuissteeg overdag vrij toegankelijk. Vanwege de veiligheid van bewoners en personeel is het voorstel om de straten in de avond en nacht af te sluiten.

De drie plannen zijn nog niet volledig uitgewerkt, maar wel zover ontwikkeld dat het nuttig en nodig was om ze te toetsen aan de gevoelens van bewoners, personeel en gemeenteraad. Dat is woensdag 13 februari jl. gebeurd. De plannen zijn zeer positief ontvangen. Het bestuur zal ze daarom de komende tijd voortvarend verder laten uitwerken en streeft ernaar om uiterlijk medio 2014 met de uitvoering te kunnen beginnen.