Meer lezen

Er is veel onderzoek verricht naar het Sint Anthony Gasthuis, de lange geschiedenis ervan en de gebouwen waarin senioren onderdak geboden werd en wordt. In de afgelopen jaren heeft Henk Oly twee monografieën geschreven, waarin aan de hand van de recente renovatie de ontwikkeling van het Gasthuis in de binnenstad van Leeuwarden wordt beschreven. In 2017 kwam Het Carré tot stand, dat handelt over de renovatie en herinrichting van een aantal panden aan de Grote Kerkstraat en de Pijlsteeg. Daarin komt ook de bouw- en bewoningsgeschiedenis van die huizen aan de orde. Uit 2019 dateert Een nieuw Sint Anthony Gasthuis aan het Perkswaltje waarin de ingrijpende vernieuwing en uitbreiding van het gasthuisgebouw zelf, van een aantal huizen aan het Perkswaltje en van de gasthuistuin beschreven worden. In dat boek wordt die materiële ontwikkeling bovendien geplaatst in een bredere sociaal-maatschappelijke context. Ook is er – voor wie meer wil lezen - een overzicht in opgenomen van alle belangrijke publicaties over het Gasthuis. Ook op de website van het HCL vindt u een boek over de geschiedenis van het Gasthuis.

Archeologisch en Bouwhistorisch Onderzoek

Bovengenoemde verbouwingen zijn vrijwel alle voorafgegaan door bouwhistorisch en/of archeologisch onderzoek. Dat heeft tal van bijzonderheden aan het licht gebracht. Deze zijn meer in detail beschreven in onderstaande rapporten. 2006 F.J. v.d. Waard - Bouwhistorisch onderzoek Grote Kerkstraat 39 2013 Henk Oly - Huisonderzoek Grote Kerkstraat 47-59 2013 Reitse de Vries - Bouwhistorische opname Grote Kerkstraat 41 2013 Reitse de Vries - Bouwhistorische opname Grote Kerkstraat 47 2013 Reitse de Vries - Bouwhistorische opname Grote Kerkstraat 49 2013 Reitse de Vries - Bouwhistorische opname Grote Kerkstraat 51 2013 Reitse de Vries - Bouwhistorische opname Grote Kerkstraat 53 2013 Reitse de Vries - Bouwhistorische opname Grote Kerkstraat 55 2013 Reitse de Vries - Bouwhistorische opname Grote Kerkstraat 57 2016 Thomas Spitzers - 500 jaar Leerlooierij en Bewoning aan het Schoenmakersperk Archeodienst 817 2017 Henk Oly - Huisonderzoek Perkswaltje en Pijlsteeg 2017 Reitse de Bries - Bouwhistorische verkenning Perkswaltje 2 2017 Reitse de Vries - Bouwhistorische verkenning Perkswaltje 12 2017 Reitse de Vries - Bouwhistorische verkenning Perkswaltje 14 2018 Henk Oly - Bouw en gebruiksgeschiedenis Grote Kerkstraat 43 2019 Reitse de Vries - Bouwhistorische opname Grote Kerkstraat 43